Jump to Navigation

Shumë raste të fëmijëve që kërkojnë ndihmë për shërim

Numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë, për t’u trajtuar jashtë institucioneve publike shëndetësore, është mjaft i madh...

Shumë vdekje, pak autopsi

Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, gjatë vitit 2013 kanë vdekur 1, 211 persona, por vetëm 14 prej tyre u është kryer autopsia...

Ilaç i ri për format agresive të kancerit të gjirit

Gratë me një formë agresive të kancerit të përhapur të gjirit, për të cilat kurat e tjera kanë dështuar t’i ndihmojnë ato...

Asistenti digjital në sfidën tuaj me diabetin

Shumë njerëz me diabet duhet të masin nivelin aktual të sheqerit në gjak disa herë në ditë. Ata kanë nevojë për të dhëna të besueshme, dhe...

Diabetikët duhet ta njohin mirë trupin e tyre

Ata duhet ta njohin shumë mirë organizmin e tyre dhe duhet të dinë se si reagon trupi i tyre në situata të caktuara. Është e rëndësishme për pacientët të trajnohen mire dhe...

Masa të përgjithshme preventive për sëmundjet infektive

Masat e përgjithshme për mirëmbajtjen e higjienës personale dhe kolektive dhe mbrojtje nga sëmundjet infective përfshijnë...

Adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike

Masat e adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike lidhur me rreziqet shëndetësore kanë për qëllim të kryejnë reduktimin e pasojave mbi shëndetin e njeriut...

Adaptimi i ndryshimeve klimatike, promovimi shëndetësor dhe preventiva

Sistemi shëndetësor luan rol të rëndësishëm në vendosjen e masave për adaptim, parandalim dhe përgjigje ndaj rreziqeve shëndetësore lidhur...

Subscribe to Front page feed


Main menu 2