Jump to Navigation

Gjinekologjia

Gjinekologjia (greq.: gynaikos = grua, logos = shkencë) është dega e mjekësisë, e cila studion fiziologjinë dhe patologjinë e sistemit riprodhues femëror (uterus, ovare dhe vagina).


Main menu 2